PHILOLOGICA.NET
An Online Journal of Modern Philology ISSN 1214-5505
 

Article(s) in 2011

2011-01-21Mendelová, J.: Interview with an Oncologist on Doctor-Patient Interactions
2011-02-18Drápela, M.: Několik poznámek ke třetímu vydání The Cambridge Encyclopedia of Language
[Some notes on the third edition of The Cambridge Encyclopedia of Language]
2011-04-02Drápela, M.: Vzpomínka na jedno výjimečně dynamické téma
[A reminiscence of an exceptionally dynamic theme]
2011-06-20Cadorini, G.: Univerzity, etymologie, společnost (akciová?)
[Universities, etymology, society (Co. Ltd.?)]
2011-09-15Lyutskanov, Y.: Peninsular or/and ‘cuestal’ modernisms
2011-10-09Černý, M.: Vzpomínka na profesora Josefa Hladkého
[In Memory of Professor Josef Hladký]
2011-12-23Drápela, M.: K nedožitým devadesátinám profesora Jana Firbase
[The Ninetieth Anniversary of Professor Jan Firbas' Birth]
[Viewed on 2022-08-16]
Philologica.net is published by
Albis - Giorgio Cadorini
(From 2004 to 2016 the journal was published by
The Vilém Mathesius Society,
Opava, Czech Republic)
Copyright © 2003-2022, Philologica.net