PHILOLOGICA.NET
An Online Journal of Modern Philology ISSN 1214-5505
 

A Bibliographic Reference (ISO 690-2)

Kučera, K. (2004) ‘Třináctý u stolu [The Thirteenth at the Table]’, philologica.net [online], 2004-09-07 [cited 2024-07-17]. Available from World Wide Web: <http://philologica.net/studia/20040907132556.htm>. ISSN 1214-5505.

(Please note that the date shown in red must be the date on which the document was actually seen.)

Bibliografický odkaz (ISO 690-2)

Kučera, K. (2004) „Třináctý u stolu [The Thirteenth at the Table]“, philologica.net [online], 2004-09-07 [citováno 2024-07-17]. Dostupné na WWW: <http://philologica.net/studia/20040907132556.htm>. ISSN 1214-5505.

(Upozornění: Datum, které je zde zobrazeno červeně, musí být datum skutečného citování daného dokumentu.)

[Viewed on 2024-07-17]
Philologica.net is published by
Albis - Giorgio Cadorini
(From 2004 to 2016 the journal was published by
The Vilém Mathesius Society,
Opava, Czech Republic)
Copyright © 2003-2024, Philologica.net