PHILOLOGICA.NET
An Online Journal of Modern Philology ISSN 1214-5505
 

A Bibliographic Reference (ISO 690-2)

Drápela, M. (2007) ‘Poznámka o překládání metodou ‚hrubá síla‘ [A note on brute-force method of translation]’, philologica.net [online], 2007-01-03 [cited 2022-08-16]. Available from World Wide Web: <http://philologica.net/studia/20070103153028.htm>. ISSN 1214-5505.

(Please note that the date shown in red must be the date on which the document was actually seen.)

Bibliografický odkaz (ISO 690-2)

Drápela, M. (2007) „Poznámka o překládání metodou ‚hrubá síla‘ [A note on brute-force method of translation]“, philologica.net [online], 2007-01-03 [citováno 2022-08-16]. Dostupné na WWW: <http://philologica.net/studia/20070103153028.htm>. ISSN 1214-5505.

(Upozornění: Datum, které je zde zobrazeno červeně, musí být datum skutečného citování daného dokumentu.)

[Viewed on 2022-08-16]
Philologica.net is published by
Albis - Giorgio Cadorini
(From 2004 to 2016 the journal was published by
The Vilém Mathesius Society,
Opava, Czech Republic)
Copyright © 2003-2022, Philologica.net