PHILOLOGICA.NET
An Online Journal of Modern Philology ISSN 1214-5505
 

A Bibliographic Reference (ISO 690-2)

Černý, M. (2009) ‘„Nedají si říct a nedají si říct!“ Výuka komunikace v medicíně a její materiálová základna [Teaching Communication in Medicine: Literature Background]’, philologica.net [online], 2009-04-14 [cited 2022-08-16]. Available from World Wide Web: <http://philologica.net/studia/20090414000000.htm>. ISSN 1214-5505.

(Please note that the date shown in red must be the date on which the document was actually seen.)

Bibliografický odkaz (ISO 690-2)

Černý, M. (2009) „„Nedají si říct a nedají si říct!“ Výuka komunikace v medicíně a její materiálová základna [Teaching Communication in Medicine: Literature Background]“, philologica.net [online], 2009-04-14 [citováno 2022-08-16]. Dostupné na WWW: <http://philologica.net/studia/20090414000000.htm>. ISSN 1214-5505.

(Upozornění: Datum, které je zde zobrazeno červeně, musí být datum skutečného citování daného dokumentu.)

[Viewed on 2022-08-16]
Philologica.net is published by
Albis - Giorgio Cadorini
(From 2004 to 2016 the journal was published by
The Vilém Mathesius Society,
Opava, Czech Republic)
Copyright © 2003-2022, Philologica.net