PHILOLOGICA.NET
An Online Journal of Modern Philology ISSN 1214-5505
 

A Bibliographic Reference (ISO 690-2)

Drápela, M. (2011) ‘Několik poznámek ke třetímu vydání The Cambridge Encyclopedia of Language [Some notes on the third edition of The Cambridge Encyclopedia of Language]’, philologica.net [online], 2011-02-18 [cited 2024-07-17]. Available from World Wide Web: <http://philologica.net/studia/20110218190000.htm>. ISSN 1214-5505.

(Please note that the date shown in red must be the date on which the document was actually seen.)

Bibliografický odkaz (ISO 690-2)

Drápela, M. (2011) „Několik poznámek ke třetímu vydání The Cambridge Encyclopedia of Language [Some notes on the third edition of The Cambridge Encyclopedia of Language]“, philologica.net [online], 2011-02-18 [citováno 2024-07-17]. Dostupné na WWW: <http://philologica.net/studia/20110218190000.htm>. ISSN 1214-5505.

(Upozornění: Datum, které je zde zobrazeno červeně, musí být datum skutečného citování daného dokumentu.)

[Viewed on 2024-07-17]
Philologica.net is published by
Albis - Giorgio Cadorini
(From 2004 to 2016 the journal was published by
The Vilém Mathesius Society,
Opava, Czech Republic)
Copyright © 2003-2024, Philologica.net