PHILOLOGICA.NET
An Online Journal of Modern Philology ISSN 1214-5505
 

A Bibliographic Reference (ISO 690-2)

Černý, M. (2014) ‘Nová indiánská encyklopedie [New Amerindian Encyclopedia]’, philologica.net [online], 2014-01-01 [cited 2021-09-24]. Available from World Wide Web: <http://philologica.net/studia/20140101140000.htm>. ISSN 1214-5505.

(Please note that the date shown in red must be the date on which the document was actually seen.)

Bibliografický odkaz (ISO 690-2)

Černý, M. (2014) „Nová indiánská encyklopedie [New Amerindian Encyclopedia]“, philologica.net [online], 2014-01-01 [citováno 2021-09-24]. Dostupné na WWW: <http://philologica.net/studia/20140101140000.htm>. ISSN 1214-5505.

(Upozornění: Datum, které je zde zobrazeno červeně, musí být datum skutečného citování daného dokumentu.)

[Viewed on 2021-09-24]
Philologica.net is published by
Albis - Giorgio Cadorini
(From 2004 to 2016 the journal was published by
The Vilém Mathesius Society,
Opava, Czech Republic)
Copyright © 2003-2021, Philologica.net